☰ Meny

Om Tennsoldatsklubben Carolinen


Tennsoldatsklubben Carolinen är en samlingspunkt för tennfigurvänner. Syftet är att hålla kontakt med liknande sammanslutningar i Sverige och i utlandet samt att verka för ett ökat intresse för framställning av historiska tennfigurer här i Sverige.

Tennsoldatsklubben Carolinen är en politiskt och religiöst obunden förening. Medlemskap kan erhållas av varje seriös tennfigursamlare. Är du intresserad är du välkommen att höra av dig till vår ordförande, för kontaktuppgifter v.g. se vidare under fliken "Medlemsskap och årsavgift".

Månadens bild


 
 
 

Om bilden:

- Vart skall herrn?
- Till stadshotellet, men rappa på, jag är törstig!

Graverad av Franz Karl Mohr. Målad i olja av Jonas Ekvall
 
 
 
 
 
 
 
 

Nofretetes flykt från El Amarna

Målad i olja av Jan Sennebo
 
 

Två Kulneff figurer Den vänstra ett fabriksmålat original från Santessons Gamla Tenngjuteri, utgåva Finsk-Ryska kriget, som min far lekte med och är cirka 100 år gammal.

Den högra är en nygjutning från orginalformarna från Santessons Gamla Tenngjuteri genom FöreningenTenngjutarens försorg. Den är målad av mig, Frans Kempe, i Humbrol lackfärg. Valde den färgtypen eftersom figurerna ursprungligen var leksaker. Se även artikeln i Carolinen 2021:2

Jakov Petrovitj Kulnev 1764-1812 född i Livland (nuvarande västra Lettland) i en adlig ätt från Pskov. Berömd ledare för sina kosacker under finska kriget 1808-1809 först som överstelöjtnant och sedemera generalmajor. Nästan ständigt ledde han avant- eller arriärtrupper och visade som sådan synnerligen framstående egenskaper.

Kulnev ledde 1809 en större rysk trupp som förföljde den svenske befälhavaren Georg Carl von Döbeln till Grisslehamn över Ålands hav.

I mars 1808 kom till Kulnev med sina kosacker till Jacobstad där den fyraårige, sedemera finske poeten, Johan Ludvig Runeberg bodde.

I Runebergs diktsamling Fänriks Ståls sägner från 1848 finns dikten ”Kulneff”: ”han kysste och slog ihjäl/med samma varma själ”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webmaster:
Dan Hyllberg
hyllberg@babelfisk.se