☰ Meny

Tidskriften Carolinen


Tennsoldatsklubben Carolinen ger ut en tidskrift med namnet Carolinen. Den kommer i normala fall ut två gånger per år. Tidskriftens artiklar behandlar alla aspekter av tennfigursamlande, alltifrån uniformshistoria till artiklar om olika figurtillverkare.

För medlemmar i klubben är kostnaden för tidskriften inkluderad i årsavgiften. Är du intresserad av att köpa gamla nummer, kontakta vår ordförande. För kontaktuppgifter v.g. se vidare under fliken "Medlemskap och årsavgift".

Artiklar, bilder etc. välkomnas.

Annonspriser:

1/1-sida 500 SEK, 1/2-sida 250 SEK, 1/4-sida 125 SEK, 1/8-sida 80 SEK

Redaktör: Louis Liljedahl

Tidskriftens adresser:

Tennsoldatsklubben Carolinen c/o Louis Liljedahl Kaskeluokt 301 923 98 Storuman

louisevyliljedahl@hotmail.com


En av artiklarna i höstnumret 2021


Bidra till tidningen Carolinens bildforum

I vår medlemstidning Carolinen har ett bildforum för medlemmarnas bilder. Så om ni vill ha bilder publicerade i Carolinen, skickar ni in materialet till redaktör Louis Liljedahl:

louisevyliljedahl@hotmail.com

Varje bild bör vara försedd med:
1 Vad den föreställer.
2 Om möjligt tecknare, gravör/skulptör och utgivare.
3 Fotograf.

Vi planerar också att ha en frågespalt, dit man kan få sina frågor publicerade. När redaktören får in en fråga kommer han att söka svar, och om han får något, kommer det att publiceras med frågan. Om han inte finner något svar, kommer förhoppningsvis någon medlem som läser Carolinen att veta svaret, som denne då kan skicka in till redaktören, och då kommer svaret att publiceras i nästkommande tidning.