☰ Meny

Årsfigurer


Tennsoldatsklubben Carolinen stödjer framställning av svenska tennfigurer, bland annat genom att ge ut årsfigurer. Dessa figurer levereras omålade.


Årsfigurer 2017

Dessa årsfigurer är två rundmassiva figurer 30 mm, föreställande två ryska dragoner i strid vid Poltava 1709. Figurerna är framtagna för att kunna användas tillsammans med Holger Erikssons karoliner.

Figurerna är skulpterade av Andrew Stadden och gjorda i samarbete med Tradition of London/Scandinavia.

Vill du beställa figurerna är priset för en sats 55:- + porto 18:- (inom Sverige) = 73:-. Betalning till plusgirokonto 75 23 59 - 0. Beställ antingen genom e-mail (johan.lilliehook@hotmail.com) eller per brev till klubbens kansli(TSK Carolinen. c/o Lilliehöök, Söravägen 30, 18460 Åkersberga. Tel.nr.070-4991647. Figurerna levereras omålade. Välkommen med din beställning!


Årsfigurer 2016

2016 års årsfigurer föreställer två siluettfigurer 30 mm, föreställande två karolinska fanbärare. Figurerna är tecknade och målade av Johan Lilliehöök och graverade av Regina Sonntag. De levereras i en årsfigursask med etikett. Figurerna levereras omålade för alla årgångar.

Pris för en sats är 70:- + porto 9:- (inom Sverige) totalt 79:-. Betalning till plusgirokonto 75 23 59 - 0. Beställ antingen genom e-mail (johan.lilliehook@hotmail.com) eller brev till klubbens kansli (TSK Carolinen, c/o Lilliehook, Söravägen 30, 18460 Åkersberga. Tel.nr. 070-4991647. Välkommen med din beställning!


Årsfigurer 2015

2015 års årsfigurer är två siluettfigurer, föreställande två karolinska ryttare i anfall, en officer och en standarförare. Figurerna är tecknade och målade av Johan Lilliehöök, graverade av Karl -Werner Rieger. Sponsor till dessa figurer är finsnickerifirman Stilhantverk i Stockholm. TSK Carolinen tackar för detta välvilliga stöd. Figurerna levereras omålade, i årsfigurask med etikett.

Pris för en sats är 70:- + porto 9:- (inom Sverige) =79:-. Betalning till plusgirokonto 75 23 59 - 0. Beställ antingen genom e-mail (johan.lilliehook @hotmail.com) eller brev till klubbens kansli (TSK Carolinen c/o Lilliehöök, Söravägen 30, 18460 Åkersberga) Telefonnummer 070-4991647. Väkommen med din beställning!


Årsfigurer 2014

Dessa årsfigurer är tre siluettfigurer, föreställande tre karolinska soldater, målade av johan Lilliehöök Figurerna är tecknade av Andreas Gagelman och graverade av Peter Ewald Kovar. Årsfigurerna är framtagna i samarbete med Zinnfiguren Offizin Johan Lilliehöök. De tre figurerna levereras i en årsfigurask med etikett.

Pris för en sats är 60:- plus porto 9:- (inom Sverige) Betalning till Plusgirokonto 752359-0. Beställning antingen genom e-mail (johan.lilliehook@hotmail.com) eller per brev till klubbens kansli (TSK Carolinen, c/o Lilliehöök, Söravägen 30. 18460 Åkersberga). Telefonnummer 070-4991647. Välkommen med din beställning!


Årsfigurer 2013

Figurerna är tre rundmassiva tennfigurer, föreställande ryssar från perioden innan slaget vid Poltava 1709. Det är tre linjegrenadjärer i strid, (d.v.s. skjutande, kastande handgranat samt i färdigställning.)

Figurerna är framtagna för att passa som motståndare till Holger Erikssons karoliner i skala 30 mm. Inspiration och förlagor till figurerna är hämtade från G. W. Rössners och Hans G. Hagströms ryssar (siluettfigurer) i 30 mm.

Figurerna är skulpterade av Andrew Stadden och framtagna i samarbete med Anders Lindström, Tradition Scandinavia. Figurerna levereras i årsfiguraskar med etikett.

Pris för en sats är 60 kr plus porto 12 kr (inom Sverige). Betalning till Plusgirokonto 75 23 59 – 0. Beställning per brev till klubbens kansli (TSK Carolinen, c/o Lilliehöök, Söravägen 30, 18460 Åkersberga). Telefonnummer 070-4991647.


Årsfigurer 2012

2012 års årsfigurer är nu klara för leverans. Det är en fortsättning på förra årets serie med ryssar i 30mm från stora nordiska kriget.

Figurerna är skulpterade av Andrew Stadden och utgivna av Anders Lindström/Tradition Scandinavia. 1 sats innehåller en officer till fot samt 1 fanbärare i reservställning. Priset är 60 kr per sats plus porto 12 kr (totalt 72 kr/ sats).

Beställning görs genom att skicka ett mail till Anders Lindström anders@traditionoflondon.com eller ett brev till klubbens kansli (se adress nedan). Betalning görs till klubbens PG 75 23 59 – 0.


Årsfigurer 2011

Förlagan för årsfigurerna är professor Rössners danska musketerare i fyr. Dessa har sedan, tack vara Hans G. Hagströms insatser, kunnat förändras till ryskt infanteri i fyr från perioden innan slaget vid Poltava. De är skulpterade av Andrew Stadden och framtagna i samarbete med Anders Lindström.

Figurerna är framtagna för att passa som motståndare till Holger Erikssons karoliner i 30 mm-skalan. Figurerna försäljs i askar om tre figurer.


Årsfigurer 2010

Teckning: Andreas Gagelmann (Berlin)
Gravyr: Peter Ewald Kovar (Wien).
Målning: Johan Lilliehöök.
Utgivare: Zinnfiguren Offizin Johan Lilliehöök.


Årsfigurer 2009

Teckning: Andreas Gagelmann (Berlin)
Gravyr: Peter Ewald Kovar (Wien).
Målning: Johan Lilliehöök.
Utgivare: Zinnfiguren Offizin Johan Lilliehöök.


Årsfigurer 1992

Teckning: Hans G. Hagström
Gravyr: Rolf Grünewald
Målning: Jean Claesson.


Årsfigurer 1990

Teckning/: Martin Block
Gravyr: Rolf Grünewald
Målning: Jean Claesson


Årsfigurer 1989

Teckning: Hans G. Hagström.
Gravyr: Rolf Grünewald.
Målning: Jean Claesson.


Årsfigurer 1988

Teckning: Hans G. Hagström.
Gravyr: Rolf Grünewald.
Målning: Okänd.


Årsfigurer 1986-87

Teckning: Martin Block.
Gravyr: Rolf Grünewald.
Målning Jean Claesson.


Årsfigurer 1985

Teckning: Martin Block
Gravyr: Rolf Grünewald
Målning: Jean Claesson