☰ Meny

Nyheter


Hjälp till att göra klubbens medlemstidning Carolinen intressant!

Det finns mycken kunskap därute och framför allt nyare medlemmar tror jag skulle uppskatta de äldres erfarenheter och alster. Så skicka gärna in material till redaktionen. Det behöver inte alltid vara så mycket, men utförliga artiklar tas naturligtivs också tacksamt emot. Bilder är speciellt välkomna. De skall alltid utgöra huvuddelen av en tidning.

Välkomna med era bidrag!

Deadline vårnumret 30 april, höstnumret 31 oktober.

Med glada hälsningar
från redaktör Louis


Bidra till tidningen Carolinens bildforum

I vår medlemstidning Carolinen har ett bildforum för medlemmarnas bilder. Så om ni vill ha bilder publicerade i Carolinen, skickar ni in materialet till redaktör Louis Liljedahl:

louisevyliljedahl@hotmail.com

Varje bild bör vara försedd med:
1 Vad den föreställer.
2 Om möjligt tecknare, gravör/skulptör och utgivare.
3 Fotograf.

Vi planerar också att ha en frågespalt, dit man kan få sina frågor publicerade. När redaktören får in en fråga kommer han att söka svar, och om han får något, kommer det att publiceras med frågan. Om han inte finner något svar, kommer förhoppningsvis någon medlem som läser Carolinen att veta svaret, som denne då kan skicka in till redaktören, och då kommer svaret att publiceras i nästkommande tidning.