Galleri
Regler för publicering av bilder på tennsoldatsklubben Carolinens hemsida

Endast tennsoldatsklubben Carolinens medlemmar äger rätt att lägga ut bilder på hemsidan. Bilder ska förses med kortfattad information om motiv, namn på medlem som insänder bilden samt fotografens namn. Vi förbehåller oss rätten att refusera bilder som vi anser kan uppfattas som anstötliga (t.ex. bilder med pornografiskt, politiskt, rasistiskt eller annat anstötligt innehåll). Detta beslut fattas formellt av klubbens ordförande.

Bidrag insändes till webbredaktören.

Minimarknad 2012.11.18

 

 

 

 

 

 

 

 

Silhuettfigurer

Rundmassiva figurer

Äldre tennfigurer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från evenemang inom klubben