Fabriksförpackning Frans A. Santesson.

Engelsmän, 40-mm, silhuett.

 

Original pachage, English soldiers, 40-mm, flats.

 

Karl XII:s bussar. 50-mm silhuett.

 

 

Riddare till häst. Visir och armar är rörliga. Figurernas totala höjd 115 mm.

Knights. Visor and arms are movable. Total height of figures 115 mm.

 

Livgardet till häst, uniform från ca. 1850.

Mounted Life Guard, uniform from about 1850.

 

Riddare. Visir och armar är rörliga.

Knights. Visor and arms are movable.

 

Svea Livgarde, 40-mm, silhuett.

Svea Livgarde, 40-mm, flats.

 

Livgardet till häst, 28-mm, silhuett.

Mounted Life Regiment, 28-mm, flats.

 

Livregementets dragoner, 40-mm, silhuett.

Dragoons of the Life Regiment , 40-mm, flats.

 

Franskt infanteri, 40-mm, silhuett.

French Infantry, 40-mm, flats.

 

Franska zuaver, 45-mm, silhuett.

French Zuavs, 45-mm, flats.

 

Franska kyrassiärer, 40-mm, silhuett.

French cuirassiers, 40-mm, flats.

 

Engelskt livgarde, 40-mm, silhuett.

English lifeguard, 40-mm, flats.

 

Svenskt infanteri i uniform m/ä, 33-mm, silhuett.

Swedish infantry in uniform m/ä, 33-mm, flats.

 

Hönsgård, 55-mm silhuett.

Chickenfarm, 55-mm flats.

 

 

 

Frans A. Santesson (1862-1901)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Äldre tennfigurer

Back to Gallery Older tin figures