Tennsoldatsklubben Carolinen ger ut en tidskrift med namnet Carolinen. Den kommer i normala fall ut två gånger per år. Tidskriftens artiklar behandlar alla aspekter av tennfigursamlande, alltifrån uniformshistoria till artiklar om olika figurtillverkare.


För medlemmar i klubben är kostnaden för tidskriften inkluderad i årsavgiften. Är du intresserad av att köpa gamla nummer, kontakta vår ordförande. För kontaktuppgifter v.g. se vidare under fliken "Medlemskap och årsavgift".

Artiklar, bilder etc. välkomnas.

Annonspriser

1/1-sida 500 SEK, 1/2-sida 250 SEK, 1/4-sida 125 SEK, 1/8-sida 80 SEK

Redaktör: Louis Liljedahl
Tidskriftens adresser:

Tennsoldatsklubben Carolinen

c/o Louis Liljedahl
Kaskeluokt 301
923 98 Storuman

louisevyliljedahl@hotmail.com

 

Skicka gärna in material till tidningen!

Deadline för höstens nummer är 31 oktober.

Välkomna med era bidrag!

Glada hälsningar från er redaktör!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan ges ett makprov på artikel i Nummer 1 2017