Tennsoldatsklubben Carolinen ger ut en tidskrift med namnet Carolinen. Den kommer i normala fall ut två gånger per år. Tidskriftens artiklar behandlar alla aspekter av tennfigursamlande, alltifrån uniformshistoria till artiklar om olika figurtillverkare.


För medlemmar i klubben är kostnaden för tidskriften inkluderad i årsavgiften. Är du intresserad av att köpa gamla nummer, kontakta vår ordförande. För kontaktuppgifter v.g. se vidare under fliken "Medlemskap och årsavgift".

Artiklar, bilder etc. välkomnas.

Annonspriser

1/1-sida 500 SEK, 1/2-sida 250 SEK, 1/4-sida 125 SEK, 1/8-sida 80 SEK

Redaktör: Louis Liljedahl


Tidskriftens adresser:

Tennsoldatsklubben Carolinen

c/o Louis Liljedahl
Kaskeluokt 301
923 98 Storuman

louisevyliljedahl@hotmail.com

 

Skicka gärna in material till tidningen!

Deadline för vårnumret är den 30 april

och för höstnumret den 31 oktober.

Välkomna med era bidrag!

Om ni inte vill skriva någon artikel, går det bra att bara skicka in någon bild. Allt välkomnas!

Glada hälsningar från er redaktör!

Tidskriften Carolinen

 

 

 

 

 

I vår medlemstidning Carolinen har ett bildforum för medlemmarnas bilder. Så om ni vill ha bilder publicerade i Carolinen, skickar ni in materialet till redaktör Louis Liljedahl:

louisevyliljedahl@hotmail.com


Varje bild bör vara försedd med:

1 Vad den föreställer.

2 Om möjligt tecknare, gravör/skulptör och utgivare.

3 Fotograf.


Vi planerar också att ha en frågespalt, dit man kan få sina frågor publicerade. När redaktören får in en fråga kommer han att söka svar, och om han får något, kommer det att publiceras med frågan. Om han inte finner något svar, kommer förhoppningsvis någon medlem som läser Carolinen att veta svaret, som denne då kan skicka in till redaktören, och då kommer svaret att publiceras i nästkommande tidning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är en av artiklarna i årets vårnummer.