Tennsoldatsklubben Carolinen ger ut en tidskrift med namnet Carolinen. Den kommer i normala fall ut två gånger per år. Tidskriftens artiklar behandlar alla aspekter av tennfigursamlande, alltifrån uniformshistoria till artiklar om olika figurtillverkare.


För medlemmar i klubben är kostnaden för tidskriften inkluderad i årsavgiften. Är du intresserad av att köpa gamla nummer, kontakta vår ordförande. För kontaktuppgifter v.g. se vidare under fliken "Medlemskap och årsavgift".

Artiklar, bilder etc. välkomnas.

Annonspriser

1/1-sida 500 SEK, 1/2-sida 250 SEK, 1/4-sida 125 SEK, 1/8-sida 80 SEK

Redaktör: Louis Liljedahl


Tidskriftens adresser:

Tennsoldatsklubben Carolinen

c/o Louis Liljedahl
Kaskeluokt 301
923 98 Storuman

louisevyliljedahl@hotmail.com

 

Skicka gärna in material till tidningen!

Deadline för vårnumret är den 30 april

och för höstnumret den 31 oktober.

Välkomna med era bidrag!

Glada hälsningar från er redaktör!

 

Tidskriften Carolinen

 

 

 

 

Här är en av artiklarna i årets höstnummer.