Svenskt infanteri, mg-avdelning och artilleri i uniform m/10.

Första versionen från 1915/16, 40 mm, silhuett.

 

 

En porträttfigur från 1910-talet.
Den ryske generalen Kuropatkin, 40 mm.

 

Portrait figure from the 1910s.

The Russian general Kuropatkin, 40 mm.

 

Romare och germaner, 40 mm.

Romans and Germans, 40 mm.

 

 

Ryskt infanteri i kappor, 30 mm.

 

Russian infantry, 30 mm.

 

Ryska Chevaliergardesregementet i 30 mm tillverkade
1916 eller 1917 före den ryska revolutionen.

Russian Horse Guard Regiment, 30 mm, manufactured 1916 or 1917 before the Russian revolution.

Ryska Chevaliergardesregementet

Ryska Chevaliergardesregementet

Ryska Chevaliergardesregementet

Ryska Chevaliergardesregementet

 

 

Romare. 40 mm, silhuett.
Teckning och gravyr Ludwig Frank.

Romans. 40 mm, flats.
Drawing and engraving Ludwig Frank.

 

Japanskt infanteri. 30 mm, silhuett. Teckning och gravyr Ludwig Frank.

Japanese infantry. 30 mm, flats. Drawing and engraving Ludwig Frank.

 

 

Svensk Lantgård. 40 mm, silhuett. Teckning John Sjösvärd. Gravör anonym.

Swedish farm. 40 mm, flats. Drawing John Sjösvärd. Engraver anonymous.

 

 

Amerikaångare. Figurens längd 130 mm.

American steamer. Length of figure130 mm.

 

Oceanlastångare, Figurens längd 95 mm.

Oceanlastångare. Length of figure 95 mm.

 

 

Två porträttfigurer, 1910-tal. Den tyske kejsaren Wilhelm II till häst och Hindenburg till fots. 40 mm, silhuett.

Two portrait figures, 1910s. The German emperor Wilhelm II on horseback and Hindenburg standing. 40 mm, flats.

 

 

En porträttfigur, 1910-tal. Den tyske general-
fältmarskalken August von Mackensen,
40 mm silhuett.

Portrait figure, 1910s. The German General
Field Marshal August von Mackensen,
40 mm flat.

 

Sovjetiskt marininfanteri i anfall. 40 mm, silhuett.

Soviet marine infantry charging. 40 mm, flats.

 

Turkiskt artilleri. 40 mm, silhuett.

Turkish artillery. 40 mm, flats.

 

Japanskt infanteri i bajonettanfall, 40 mm, silhuett. Teckning och gravyr Ludwig Frank.

Japanese infantry charging with bayonets, 40 mm flats. Drawing and engraving Ludwig Frank.

 

Svenska ingeniörstrupper med strålkastare.
40 mm silhuett.

Swedish engineers with searchlight.
40 mm flats.

 

Tyskt Zeppelin-Luftskepp, silhuett.
Tillverkades med två alternativa fotplattor
så att luftskeppet kunde vara både i luften
och i markläge. Luftskeppets längd 110 mm.

German Zeppelin airship, flat.
The figure came with two alternative footplates so that it could be both in the air and on the ground. Length of airship 110 mm.

 

 

 

Tenngjuteriet Mars (1915-1935)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilllbaka Galleri Äldre tennfigurer

Back to Gallery Older tin figures