Två svenska artillerister, 54 mm.
Karolin och soldat i uniform m/10.

 

Svenska artillerister från 1700-talet.

Svenska artillerister från 1800-talet.


Svenska artillerister från 1900-talet.

Rundmassiva figurer

Tillverkare Lennart Norrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Galleri Rundmassiva figurer

Till Galleri Silhuettfigurer

Till Galleri Antika figurer