Flygplats, troligen SAS. Personal och resenärer.

Tennfigurer, 40 mm, halvrunda. Välgjorda och väl målade.
Tillverkade av ett okänt företag eller en anonym samlare troligen på 1960- eller 1970-talet. Enligt en uppgiftslämnare skall figurerna vara tillverkade av en svensk samlare.


Övriga figurer

De nedan avbildade figurerna saknar proveniens. Tips om härkomst tas tacksamt emot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilllbaka Galleri Äldre tennfigurer

Back to Gallery Older tin figures