Nyheter

 

 

 

CAROLINERKLIPPET!

Nu har vi inventerat vårt lager av tidningen Carolinen och upptäckt, att vi har en hel del nummer som vi kan avyttra. Under denna text finner ni en lista på vilka nummer som finns att tillgå. Priset har vi reducerat till 40:- styck för enkelnummer samt 60:- styck för dubbelnummer. Porto tillkommer. Som vanligt är det först till kvarn som gäller.

 

1986 nr.16

1987 Dubbelnummer

1988 nr.20

1998 nr.2

1999-00 Dubbelnummer

2000 nr.2

2001 nr. 1 och 2

2002 nr. 1 och 2

2003 nr. 1 och 2

2004 nr. 1 och 2

2005 nr. 1 och 2

2006 nr. 1 och 2

2007 Dubbelnummer

2008 nr. 1 och 2

2009 Dubbelnummer

2010 nr. 1

2011 Dubbelnummer

2012 nr. 1 och 2

2013 nr. 1 och 2

2014 nr. 1 och 2

2015 nr. 1 och 2

2016 nr. 1 och 2

 

För beställning och info kontakta:

Anders Ahrneteg

Tel.nr. 073 0502771

Mail: mike35@telia.com

 

Eller skicka din beställning till:

Anders Ahrneteg

Lillhagsvägen 2

18494 Åkersberga

 

 

 

 

 

 

Slutrapport från Framtidsgruppen


Efter Carolinens årsmöte 2018, som var ännu en besvikelse vad beträffar nyrekryteringen till styrelsearbetet, uppdrogs åt Ingvar Swensson, Anders Ahrneteg och Mats Öhman att fundera över Carolinens framtid. Så föddes Framtidsgruppen. Efter en tid formulerades ett antal alternativ från nedläggning till expansion av verksamheten. I samråd med styrelsen bedömdes det intressant att föra ut materialet till medlemmarna i form av en enkät för att få in medlemmarnas synpunkter. Cirka 15 medlemmar hörde av sig till gruppen via enkätformulären eller i friare skriftlig form. Nedan redovisas resultatet i sammandrag. Det samlade materialet överlämnas i en pärm till styrelsen.
Gruppens övergripande slutsats enligt presentationen nedan. Verksamhetens omfattning får bli beroende av hur många som vill medverka till att genomföra de olika aktiviteterna.
Ingvar, Anders och Mats
Framtidsgruppen

Kort presentation av rapporten från Framtidsgruppen angående medlemsenkäten.


Vi får rapportera att antalet svar var för få (endast 8 av ett dussin hade betygsatt alternativen) jämfört med antalet medlemmar (ca. 105) för att man ska kunna dra några slutsatser från Fråga 1 annat än att majoriteten troligen inte vill lägga ner verksamheten.


Svaren till fråga 3 kan summeras punkt för punkt men underlaget är för svagt för att duga som avstamp för beslut om prioriteringar. 8 svarande resulterade i betyg mellan 5,4 och 6,4 på de tio punkterna.


För övrigt kan vi konstatera:
att vi har funnit några villiga till styrelsearbete, dock ännu ingen uttalad kassör eller aktiv valberedning. Här finns plats för ytterligare frivilliga som kan höra av sig till Johan.
att vi fått löften om bidrag till tidningen och hemsidan
att vi fått ytterligare förslag och synpunkter varav några listas nedan. Efterlängtat är t ex ett register över alla artiklar publicerade i Carolinen. Hans Jacobsson har tagit fram ett sådant system. Vi hoppas registret kan göras åtkomligt via hemsidan.
Förslag och synpunkter från medlemmarna. Framtidsgruppen har inte tagit ställning. Några axplock:
• Arrangera lokal träff i t ex Skåne.
• Det har efterlysts en bok om Tennfiguren i Sverige. Gör en antologi bl.a. baserad på artiklarna i Carolinen.
• Skapa ett register över gamla svenska tennsoldatsböcker.
• Säljes/köpesannonser på hemsidan?
• Klubben måste rimligen behandlas ungefär som en gammal pensionär som inte själv orkar med allt längre. Motsvarigheten till hemtjänst och hemsjukvård krävs. Klubben orkar inte längre höja blicken och titta utåt. I brist på ordförande och kassör krävs alternativa och okonventionella lösningar. Posterna kanske blir vakanta. Styrelsen får träffas och sy ihop vår- respektive höstprogram. Någon kallelse skickas inte längre ut. Louis får lägga ut programmet på hemsidan. Det finns företag som åtar sig att sköta klubbars och föreningars ekonomi. Kostar lite, ja visst! Men det får en pensionär kosta på sig.
• Hoppas du fått in lite konstruktiva svar beträffande ordförande och kassör från Carolinens medlemmar.
Om så inte är fallet rekommenderar jag den hårda chock-varianten inför årsmötet. Förslag till kallelse:
”Vid Carolinens årsmöte den XX mars klockan XX kommer vi med största sannolikhet att få ta beslut om klubbens nedläggning. Frågan om ordförande och kassör för det kommande året har inte kunnat lösas. Detta betyder att mötesverksamheten, marknaden, årsfigurer, tidskrift och hemsida avvecklas. Vi uppmanar nu alla medlemmar som vill att klubben skall finnas kvar att komma till årsmötet. Alla konstruktiva och kloka tankar behövs vid mötet om Carolinen inte skall gå i graven.”

En sådan rå och chockerande kallelse tror jag behövs om vi skall få fler än två, tre medlemmar att komma till årsmötet.
• Undersök möjligheten att sälja Rössnerfigurer! Gjuta nya Wentzel-figurer
• För att få ut budskapet om tennsoldatssamlandet mer allmänt kanske vi skulle köa vid Antikrundan i TV?
Gruppens övergripande slutsats: Verksamhetens omfattning får bli beroende av hur många som vill medverka till att genomföra de olika aktiviteterna. Hela enkätmaterialet överlämnas i en pärm till Ordförande Johan som en idépool för styrelserna framöver.

Ingvar och Mats
Framtidsgruppen

 

Hjälp till att göra klubbens medlemstidning Carolinen intressant!

Det finns mycken kunskap därute och framför allt nyare medlemmar tror jag skulle uppskatta de äldres erfarenheter och alster. Så skicka gärna in material till redaktionen. Det behöver inte alltid vara så mycket, men utförliga artiklar tas naturligtivs också tacksamt emot. Bilder är speciellt välkomna. De skall alltid utgöra huvuddelen av en tidning.


Välkomna med era bidrag!

Deadline vårnumret 30 april, höstnumret 31 oktober.


Med glada hälsningar från
redaktör Louis