Nyheter

 

Hjälp till att göra klubbens medlemstidning Carolinen intressant!

Det finns mycken kunskap därute och framför allt nyare medlemmar tror jag skulle uppskatta de äldres erfarenheter och alster. Så skicka gärna in material till redaktionen. Det behöver inte alltid vara så mycket, men utförliga artiklar tas naturligtivs också tacksamt emot. Bilder är speciellt välkomna. De skall alltid utgöra huvuddelen av en tidning.


Välkomna med era bidrag!

Deadline vårnumret 30 april, höstnumret 31 oktober.


Med glada hälsningar från
redaktör Louis