Mötesreportage

 

 

 

Vi var några stycken nyfikna Drabanter/Caroliner som samlades hos Tradition Scandinavia på lördagseftermiddagen för att lära oss hur det går till att göra figurer i skifferformar. Johan Lilliehöök hade med sig en teckning på en karolin med fana från Poltava som förlaga. Man lägger karbonpapper (helst av märket Pelikan) mellan teckningen och ena skifferformen och ritar dit den genom att fylla i konturerna som då avtecknas på skifferstenen. Sedan tar man en gravyrnål och fyller i konturerna så att tennet kan rinna ut där och gör även ett ingångshål som tennet rinner in i. Fotplattan ligger utanför själva skifferformen.

Vi fick alla prova på och vi skickade runt skifferformen mellan deltagarna och gjorde därmed en insats allihop, vilket uppskattades.

Skifferformstillverkning var vanligast fram till 1a världskriget, sedan tog andra tekniker över.

Magnus Lindström bjöd på kaffe och pepparkaka.

Ola Kjellberg, november 2016.

 

Det som behövs.

 

Denna figur gör vi.

 

Formar med karbonpapper.

 

Johan håller upp en form.

 

Johan sätter ihop formarna.

 

Vi fick all prova på.

 

 

 

 

Bilder från formtillverkningsmöte 12 mars 2016

 

Vi var åtta personer som den 12 mars samlades för att lära oss att göra en vulkad gummiform för slunggjutning av tennfigurer. Magnus och Gunnar Lindström hade bjudit in medlemmar från tennsoldatsklubbarna Carolinen och Drabanten.  

 

Formgummit läggs i en "kanna" och sedan placeras masterfigurerna in. Därefter lägger man på övre halvan av gummiformen.

 

 

"Kannan" med den blivande gummiformen läggs i en tryckugn för att vulkas. Efter att gummit har stelnat igen, plockas formen ut ur "kannan" och formhalvorna delas.

 

Här är så den nyvulkade formen.‏

 

Det som återstår är att skära ut ingjötskanaler där tennet ska rinna in.‏

 

Sedan läggs formen i slunggjutaren och figurerna gjuts med hjälp av centrifugalkraft.

 

 

Magnus Lindström visar hur en form ser ut. De ljusa partierna är så kallade "locaters" eller styrpinnar. Dessa är till för att formhalvorna ska ligga stilla under gjutningen.