Mötesprogram

 

 

Vårens program 2019

 

Åkersberga 2019-02-02

 

Bäste medlem! Här kommer TSK Carolinens vårprogram 2019 samt kallelse till årsmöte.

 

Lördagen den 30 mars  kl. 11-15. Tennfigursmarknad på Leksaksmuseet, Bergrummet på Skeppsholmen. Tag med det du vill sälja i figurväg, eller annat. Föranmälan krävs! (Ring070-5143067 Petter). Kom och fynda! Här finns alltid något att handla, även för den mest kräsne tennfigursentusiasten. Helt nya objekt utlovas (både nyproducerade och gamla figurer). Lokal: Bergrummet på Skeppsholmen. OSA senast lör 23/3 på tel. 070-5143067 Petter.

 

Onsdagen den 24 april kl. 18. ( Väringgatan 9, Traditions lokaler) ordinarie klubbmöte.
Tema: De båda världskrigen. (Tag med figurer)

 

Lördagen den 11 maj kl. 13-15. Öppet hus för Carolinens och Drabantens medlemmar hos Johan Lilliehöök. Kom och se mina samlingar med bl.a. tennfigurer, skifferstensformar, militaria, och annat. Passa även på att titta in i gjuteriet.
Adress: Söravägen 30, Åkersberga. OSA senast ons 8/5 på tel. 070-4991647 Johan.

 

Söndagen den 2 juni träffas vi på Drottningholms slott för ett besök i slottets salar. För den som vill finns möjlighet till en guidad visning av slottet. OSA senast ons 29/5 på mobil nr. 0730-502771 Anders.

 

 

Kallelse till klubbens årsmöte den 20/3 2019


Den 20/3 är du som medlem kallad till Tennsoldatsklubben Carolinens årsmöte. Tid och plats framgår av programmet ovan.

 

Verksamhetsberättelse 2018


Styrelsen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.
Vi har under året hållit 12 möten och sammankomster, varav sex klubbmöten, två öppna hus hemma hos medlemmar, ett museibesök samt tre olika marknader. Medlemsantalet har enligt medlemslistan varit 103 medlemmar under året.


Tidningen Carolinen har under året kommit ut med 2 nummer, och följt utgivningsplanen tidsmässigt.
2018 års årsfigurer är två ryska dragoner till häst (officer samt fana) modell 1704 gjorda av A. Stadden och framtagna i samarbete med Magnus Lindström/Tradition.


Styrelsen har under året samarbetat med Tennsoldatsklubben Drabanten, Tradition of London/Scandinavia samt Zinnfiguren Offizin Johan Lilliehöök. Klubben går 2018 med ett underskott på 8218 kr. Orsaken till detta beror dels på att tre nummer av tidningen har belastat klubbens ekonomi, samt utfallet av periodiseringen av inbetalningar av medlemsavgifter till klubben. Nästa år bör vi vara på rätt köl igen.


Johan Lilliehöök har flaggat för att det nu är dags att hitta en ny person som kan leda arbetet i egenskap av ordförande för klubben. Nya personer till styrelsen har dock varit svårt att få fram. Vi visste om detta. Med anledning av detta tillsattes den s.k. Framtidsgruppen vid förra årsmötet. Denna har under året arbetat med detta och bl.a. genomfört en enkätundersökning. Denna kommer att redovisas på klubbens hemsida.


Styrelsen vill passa på tillfället att tacka alla medlemmar för goda insatser under året, dels genom gåvor och dels genom diverse arbetsinsatser.

Styrelsen för Tennsoldatsklubben Carolinen

Förslag på dagordning till Tennsoldatsklubben Carolinens årsmöte
§1
Årsmötet öppnas. §10 Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
§2 Val av mötesordförande §11 Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
§3 Val av mötessekreterare §12 Val av revisor för nästkommande verksamhetsår
§4 Val av justeringsman §13 Val av valberedning inför nästkommande årsmöte
§5 Fastställande av att kallel- §14 Fastställande av årsavgifter för 2019
sen utsänts i behörig tid §15 Övriga frågor
§6 Fastställande av röstlängd §16 Årsmötet avslutas
§7 Fastställande av föredragningslista
§8 Verksamhetsberättelse för det gångna året
§9 Årsredovisning, revisionsberättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

Årsavgifter: Årsavgiften för 2019 föreslås bibehållas på nuvarande nivå d.v.s. 250 kr för seniorer och 100 kr för ungdomar t.o.m. 19 år.
Motioner: Inga motioner har inkommit.
Valberedning: Ingen ny ordförande har kunnat fås fram. Johan Lilliehöök är villig att sitta kvar under förutsättning att en ny kassör axlar uppdraget. Anders Ahrneteg är villig att kliva på som vice ordförande.
Rösta på årsmötet: Om du inte kan närvara på årsmötet, men ändå vill vara med och påverka, kan du skicka in en fullmakt till ordförande, se adressen här nedanför.

Tack alla medlemmar för ett gott verksamhetsår!


Johan Lilliehöök Christina Wulff Anders Ahrneteg Björn Moreau Lennart Nyström

Mats Öhman Petter Ålander _______________________________________________________________________

Tennsoldatsklubben CAROLINEN

c/o Lilliehöök Tel: 070-4991647

Söravägen 30 Mail: johan.lilliehook@hotmail.com

18460 Åkersberga Hemsida: www.carolinen.se

PG: 75 23 59 – 0