Medlemskap och årsavgift
Medlemskap i Tennsoldatsklubben Carolinen kan erhållas av varje seriös tennfigursamlare. Carolinens ordförande äger rätt att pröva ansökan.


Ansök genom att kontakta vår ordförande Johan Lilliehöök på johan.lilliehook@hotmail.com

Medlemsavgiften är 200 kr. För ungdomar under 19 år är avgiften 75 kr med samma rättingheter som för övriga medlemmar. Beloppet kan betalas in med den inbetalningsblankett som bifogats senaste utskicket, eller genom Internetbank. Klubbens plusgirokonto är 75 23 59 - 0. Obs! Glöm inte att skriva namn och fullständig postadress på inbetalningen.

Tennsoldatsklubben Carolinens styrelse för verksamhetsåret april 2016-mars 2017.

 

Ordförande: Johan Lilliehöök (johan.lilliehook@hotmail.com), tel. hem 08-54061199, mobil 070-4991647

Kassör: Christina Wulff (christina.wulff@hotmail.com)

Ledamot: Lennart Nyström (lennart.nystrom@gmail.com)

Ledamot: Björn Moreau (stilhantverk@gmail.com), tel. 070-9423400

Suppleant: Mats Öhman (ssu938j@tninet.se), tel. hem 08-369697

Suppleant: Petter Ålander.

Valberedning: Bengt Holtzberg och Jan-Erik Efverström

 

 

Redaktör för Carolinen: Louis Liljedahl (louisevyliljedahl@hotmail.com)


Postadress:
Tennsoldatsklubben Carolinen
c/o Lilliehöök
Söravägen 30
S-18460 Åkersberga
Sverige