Medlemskap och årsavgift
Medlemskap i Tennsoldatsklubben Carolinen kan erhållas av varje seriös tennfigursamlare. Carolinens ordförande äger rätt att pröva ansökan.


Ansök genom att kontakta vår ordförande Johan Lilliehöök på johan.lilliehook@hotmail.com

Medlemsavgiften är 250 kr. För ungdomar under 19 år är avgiften 100 kr med samma rättingheter som för övriga medlemmar. Beloppet kan betalas in med den inbetalningsblankett som bifogats senaste utskicket, eller genom Internetbank. Klubbens plusgirokonto är 75 23 59 - 0. Obs! Glöm inte att skriva namn och fullständig postadress på inbetalningen.

Tennsoldatsklubben Carolinens styrelse 2018.

 

Ordförande: Johan Lilliehöök (johan.lilliehook@hotmail.com), tel. hem 08-54061199, mobil 070-4991647

Kassör: Ingvar Swensson

Ledamot: Lennart Nyström (lennart.nystrom@gmail.com)

Ledamot: Björn Moreau (stilhantverk@gmail.com), tel. 070-9423400

Ledamot: Anders Ahrneteg

Suppleant: Mats Öhman (ssu938j@tninet.se), tel. hem 08-369697

Suppleant: Petter Ålander.

Valberedning: Vakant

 

 

Redaktör för Carolinen: Louis Liljedahl (louisevyliljedahl@hotmail.com)


Postadress:
Tennsoldatsklubben Carolinen
c/o Lilliehöök
Söravägen 30
S-18460 Åkersberga
Sverige