Amerikanskt infanteri, 40 mm, halvrunda tennfigurer.
Teckning och Gravyr, Gustav Maier.

 

 

Montenegro, infanteri, Balkankriget 1913-14,
40 mm halvrunda.

 

 

 

Svensk scoutläger ca. 1920. GT 40 mm halvrunda figurer.

Swedish scout camp about 1920. GT 40 mm semi-round.

 

Franska zuaver och turcos, 45 mm, halvrunda. Tecknare anonym. Gravör Gustav Maier.

French zuavs and turcos, 45 mm, semi-round. Drawing anonymous. Engraving Gustav Maier.

 

Turkiskt kavalleri 40 mm, halvrunda. Teckning och gravyr Gustav Maier.

Turkish cavalry 40 mm, semi-round. Drawing and engraving Gustav Maier.

 

Tyskt infanteri, 40 mm, halvrunda. Teckning och gravyr Gustav Maier.

German infantry, 40 mm, semi-round. Drawing and engraving Gustav Maier.

 

Svenska dragoner, 35 mm, silhuett. Teckning och gravyr Gustav Maier.

Swedish dragoons, 35 mm, flats. Drawing and engraving Gustav Maier.

 

Turkiskt infanteri i strid. Två grupper med figurer, ca. 35 mm, silhuett.

Turkish infantry in battle. Two groups of figures, about 35 mm, flats.

 

Bulgariskt infanteri, 40 mm, halvrunda tennfigurer. Gravyr Gustav Maier.

Bulgarian infantry, 40 mm, semi-rounds. Engraving Gustav Maier.

 

Engelskt artilleri, 40 mm, halvrunda tennfigurer. Teckning och gravyr troligen Knut Jensen. Detta är sannolikt den sista serien som graverades för Gamla Santessonska Tenngjuteriet, omkring 1916.

English artillery, 40 mm, semi-rounds. Drawing and engraving probably Kut Jensen. This is possibly the last series engraved for Gamla Santessonska Tenngjuteriet, about 1916.

 

Turkiskt infanteri, 40 mm, halvrunda

Turkish infantry, 40 mm, semi-round

 

 

 

Italienskt kolonialinfanteri, 40 mm, halvrunda

Italian colonial infantry, 40 mm, semi-round

 

 

 

Gamla Santessonska Tenngjuteriet/GT (1902-1921, 1922-1939)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Galleri Äldre tennfigurer

To Gallery Older tin figures