☰ Meny

Galleri/Gallery Jan Sennebo


Det franska Husarregementet ”Colonel-General” under Ludvig XVI. Enligt 1786-års uniformsreglemente. 30mm siluettfigurer. Gravyrförlagan är tecknad av Lucien Rousselot och gravyren är utförd av Alfred Krunert. Utgivare var Dominique Gastaldi.

30mm siluettfigurer, preussiska husarer från Bellings husaregemente under 7-årskriget. Gravör Sixtus Maier, utgivare A. Ochel Kielr Zinnfiguren-KZ.

30-mm flats, Preussian hussars of the Belling Hussar Regiment udring the 7 years war. Engraving Sixtus Maier, editor A. Ochel Kielr Zinnfiguren-KZ.

30mm flata figurer målade i olja, föreställande ”Schweizergardet” vilket försökte försvara Tuilerierna vid stormningen 1792 under franska revolutionen. Utgivare Felix Keller, tecknare Lucien Rousselot och gravör Alfred Krunert.

Spanande förtrupper korsar en flod. Efter en målning av Alphonse De Neuville. Fransk-Tyska kriget 1870-71. Franska jägare till fots. Men i det här fallet … till båts. Tecknare och utgivare Jean Barrière – SEGOM, gravör Daniel Lepeltier.

Riddare ur Tyska orden i slaget vid Tannenberg 1410. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Hans Müller. 30mm flata figurer målade i olja.


Legoarmborstskyttar från Genua och franska riddare under ett pilregn från engelska långbågsskyttar under slaget vid Crécy 1346. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Hans Müller.

Tyska orden inför slaget vid Tannenberg 1410 . Flata 30mm-figurer. Teckning Ludwig Madlener, gravör Ludwig Frank, utgivare Hans Müller.

Major Adolf ”Dolfo” Gallands flygplan, ett Me 109 E-4, som det såg ut i september 1940 i ’Slaget om Storbritannien.’ Galland var kommendör över Jakteskader 26 ”Schlageter.” Musse Pigg-figuren var Gallands personliga märke. En flat tennfigur som motsvarar en 30mm-figur.

”Cesars första möte med Cleopatra” Tecknare förmodligen Ludwig Madlener, gravör med säkerhet Ludwig Frank. Utgivare F. Neckel. 30-mm siluettfigurer.

Tre figurer föreställande det franska husarregementet Cornflans enligt 1786-års uniformsreglemente. 30-mm flata.

En av tre delar sammansatt 54-mm figur föreställande den franske Marskalken Jean Babtiste Bernadotte. Tillverkare Santesson. Målad i olja.

Antika Egypten. 30-mm.

Jönköpings regemente i anfall under den karolinska epoken. Teckning och gravyr G. W. Rössner.

Den preussiska kyrassiärgeneralen von Seydlitz under 7-årskriget. 30 mm siluettfigur. Gravör Sixtus Maier d.y. Utgivare Herbu.

Tre strelitzer från Wentzel. 30 mm. Teckning och gravyr George W. Rössner.

Three strelitzs from Wenzel. 30 mm. Drawing and engraving George W. Rössner

En officer från rössners franska napoleonkyrassiärserie. 30 mm siluettfigur. Teckning och gravyr George W. Rössner.

Officer from Rössner's French Napoleon cuirassier series. 30 mm flat. Drawing and engraving George W. Rössner.

Karabinjär från regementet "Prinz Philipp" 1704 - 1710. 30-mm flat. Figurteckning Ludwig Madlener och gravyr Ludwig Frank. Utgivare Raul Gerard, serie "Des blauen Königs".

Carabinier from the regiment"Prinz Philipp" 1704 - 1710. 30-mm flat. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank. Editor Raul Gerard, from the series "Des blauen Königs".

General Hans-Joachim von Zeiten. Chef för 2:a preussiska husarregementet 1741-1786. 30 mm flatfigur. Gravyr Sixtus Maier. Utgivare "Herbu".

General Hans-Joachim von Zeiten. Cheif for the 2nd Preussian husar regiment 1741-1786. 30 mm flat. Engraving Sixtus Maier. Editor "Herbu".

Napoleon Bonaparte med sin livvakt Roustam Raza. 30 mm. Gravyr Volker D. Heydorn, utgivare A. Ochel.

Napoleon Bonaparte with his life guard Roustam Raza. 30 mm. Engraving Volker D. Heydorn, edition A. Ochel.

"Goethe i Italien" efter en målning av Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. 30 mm, siluettfigur. Gravyr Sixtus Maier d.Ä., utgivare Gerhard Brandt.

"Goethe in Italy" after a painting of Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. 30 mm, flat. Engraving Sixtus Maier the Older, editor Gerhard Brandt.

Henrik VIII:s av England tredje hustru Jane Seymour. Efter en målning av Hans Holbein d.y. Gravyrförlaga Lucien Rousselot, gravyr Ludwig Frank. Utgivare Otto Gottstein i serien "Henrik VIII av England. Hans hustrur och hov". 30 mm.

Jane Seymour third wife of King Henry the VIII of England. After a painting by Hans Holbein The Y. Drawing by Lucien Rousselot, engraving by Ludwig Frank. Editor Otto Gottstein ni the series "Henrik VIII of England. His wives and court". 30 mm.

Chasseur á cheval de la Garde, Frankrike, napoleontiden ca. 1812 -15. Tecknare Lucien Rousselot och gravör Daniel Lepeltier. Utgivare Glorious Empire. Storlek 54 mm.

Chasseur á cheval de la Garde, France, Napoleon time about 1812 -15. Drawing Lucien Rousselot, engraving Daniel Lepeltier. Edition Glorious Empire. Size 54 mm.

General Bonapartes färd genom St Bernhardspasset 1797. 30 mm Teckning: Lucien Rousselot. Gravyr: Ludwig Frank. Utgivare: Otto Gottstein. Gravyrförlagan är fritt tecknad efter La Roches tavla.

General Bonaparte going trough the St Bernhard pass 1797. 30 mm Drawing: Lucien Rousselot. Engraving: Ludwig Frank. Editor: Otto Gottstein. Drawing made freely after the painting of La Roche.