☰ Meny

Galleri/Gallery Johan Lilliehöök


Fanbärare. Kompanifana vid ett av de svenska s.k. Sachsiska fotregementena, uppsatt efter Fraustadt 1706. Teckning: Martin Block Gravyr: Hans G. Lecke Utgivare: Wohlmann

Standard bearer. Company standard for one of the Swedish so called Saxon foot regiments, established after Fraustadt 1706. Drawing: Martin Block Engraving: Hans G. Lecke Editor: Wohlmann

Karl XII Teckning: Martin Block Gravyr: Ewald Kovar Utgivare: Sivhed (Lilliehöök)

Swedish king Charles XII Drawing: Martin Block Engraving: Ewald Kovar Editor: Sivhed (Lilliehöök)

Kavallerist, svensk från 1700-21, Smålands kavalleriregemente. Teckning, gravyr och utgivare Lilliehöök

Swedish Cavalry, 1700-21, Smålands kavalleriregemente. Drawing, engraving and editor Lilliehöök

Streltzer. Tecknare, gravör och utgivare: Johan Lilliehöök Fanbärare vid 8:e Moskvaregementet (enligt en illustration av Erich Palmquist från år 1674). Ivan den IV uppsatte år 1550 skytteregementen, benämnda Streltzer. Dessa soldater var rekryterade bland fria invånare, och de gjorde livslång tjänst. När Peter den Store reformerade den ryska armén i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet kvarstod streltserregementena delvis under en period. Efter hand växte en ny modern armé fram inom den ryska krigsmakten, men fortfarande i början av stora nordiska kriget 1700-21 användes streltserförband.

Landsknekt. Tecknare Martin Block, gravör Hans G Lecke, utgivare Johan Lilliehöök (Sivhed) Landsknektsbefäl, ingående i Sivheds stora serie "Gustav Vasas intåg i Stockholm" som är inspererad av Carl Larssons kända målning på Nationalmuseum.

Kyrassiärer, tecknare, gravör och utgivare G.W. Rössner. Kosacker, tecknare M. Michaelis, gravör W. Friedrich, utgivare E. Krannich. Liggande häst, tecknare okänd, gravör Söllner?, utgivare okänd. Målning, Johan Lilliehöök

Svensk livfana för Upplands regemente 1700. Fanan är gjord i enlighet med Karl XI:s fanförordning från år 1686. Varje regemente bestod normalt av 8 kompanier, och regementschefens kompani hette ”livkompaniet”. Livfanan var vit med stora riksvapnet som motiv, samt i inre övre hörnet ”provinsens” vapen i guld. Uniformen är den s.k. enhetsuniformen som kom på 1690-talet och som bars i början av Stora nordiska kriget 1700-21. Teckning, gravyr, målning samt utgivare: Johan Lilliehöök (JLK), beteckning JLK6A.

30 mm silhuettfigurer. Karoliner och ryssar. Teckning A. Gagelmann, gravyr P. E. Kovar, utgivare Officin Lilliehöök.