☰ Meny

Galleri/Gallery Louis Liljedahl


Irokesindianer, 1800-tal. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Hans Loy. 30-mm flat figur.

Iroquois. Drawing Ludwig. Madlener, engraving Ludwig. Frank, editor Hans Loy. 30 mm flat figure.

Pälsjägare, 1830-tal. 150-mm, halvrund figur.

Trapper, 1830s. 150-mm.

Soldat 1100-talet. 30-mm flat figur. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Hans Müller.

Soldier from the 1100s. 30 mm flat figure. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Hans Müller.

Assyrisk dam. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Otto Gottstein. 30-mm flat figur.

Assyrian lady. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Otto Gottstein. 30-mm flat figure.

Assyriska damer. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Otto Gottstein. 30-mm flat figur.

Assyrian ladies. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Otto Gottstein. 30-mm flat figure.

Burgund 1400-talet. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Otto Gottstein. 30-mm flat figur.

Burgundy 1400s. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Otto Gottstein. 30-mm flat figure.

Julius Caesar. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Otto Gottstein. 30-mm flat figur.

Julius Caesar. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Otto Gottstein. 30-mm flat figure.

Germanska dubbelryttare. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Beck och Cortum. 30-mm flata figurer.

German double riders. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, utgivare Beck and Cortum. 30-mm flat figures.

Filosof, antika Rom. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Raul Gerard (Österreicher). 30-mm flat figur.

Philosopher Rome. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Raul Gerard (Österreicher). 30-mm flat figure.

Natan Bedford Forrest. Teckning Mike Michaelis, gravyr Wolfgang Friedrich, utgivare US. 30-mm flat figur.

Natan Bedford Forrest. Drawing Mike Michaelis, engraving Wolfgang Friedrich, editor US. 30-mm flat figure.

Germanhövdingen Marbod. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Ochel. 30-mm flat figur.

German chieftain Marbod. 1395-1475). Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, utgivare Ochel. 30-mm flat figure.

Grekiskt par. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Alfred Retter. 30-mm flat figur.

Greek couple. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Alfred Retter. chiftain flat figure.

Jean de Crequy (1395-1475). Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Hans Müller. 30-mm flat figur.

Jean de Crequy (1395-1475). Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Hans Müller. chiftain flat figure.

Karl den Järve, hertig av Burgund. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Otto Gottstein. 30-mm flat figur.

Charles the Bold. Duke of Burgundy. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Otto Gottstein. 30-mm flat figure.

Landsknekt. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Kulmbach stad och tennfigursmuseum för 19955 års Kulmbach tennfigursmässa. 30-mm flat figur.

Landsknechte. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition the city of Kulmbach and Tinn Figure Museum for the 1955 Kulmbach Tin Figure fair. 30-mm flat figure.

Ludwig av Bayern. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Hans Müller. 30-mm flat figur.

Ludwig of Bavaria. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank. edition Hans Müller. 30-mm flat figure.

Greve av Alancon. 30-mm flat figur. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Hans Müller.

Count of Alancon. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Hans Müller. 30-mm flat figure.

Guillaume de Vienne. 30-mm flat figur. Teckning Lucien Rousselot, gravyr OttoThieme, utgivare Paul Armond.

Guillaume de Vienne. Drawing Lucien Rousselot, engraving OttoThieme, editor Paul Armond. 30-mm flat figure.

Totila. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Cortum. 30-mm flat figur.

Totila. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Cortum. 30-mm flat figure.

Burgund 1400. Teckning Lucien Rousselot, gravyr Sixtus Maier d.ä. Utgivare Paul Armont. 30-mm flat figur.

Burgundy 1400s. Drawing Lucien Rousselot, engraving Sixtus Maier sen. Editor Paul Armont. 30-mm flat figure.

Riddare 1200-talet. 30-mm flat figur. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank. Utgivare Hans Müller.

Knight of the 13th century. 30-mm flat figure. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Hans Müller.

Maharbal, en av Hannibals fältherrar under det andra puniska kriget (218 till 201 fvt) med sin fältteckenbärare. 30-mm, flata figurer. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Ochel.

Maharbal, one of Hannibal's commanders during the second Punic war (218-201 B.C.) Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Ochel. 30-mm flat figures.

Lydier. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Retter. 30-mm, flata figurer.

Lydians. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Retter. 30-mm flat figures.

Två Lydier och en grekisk soldat. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Retter. 30-mm, flata figurer.

Two Lydians and one Greek soldier. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Retter. 30-mm flat figures.

Turk, 1500-talet. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Maier. 30-mm, flat figur.

Turk, 16th century. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Maier. 30-mm flat figure.

Riddare, 900-talet. Teckning och gravyr K. F. Mohr, utgivare Retter. 30-mm, flat figur.

Knight of the 900s. Drawing and engraving K.F. Morh Frank, edition Retter. 30-mm flat figure.

Riddare, 900-talet. Teckning och gravyr K. F. Mohr, utgivare Retter. 30-mm, flata figurer.

Knights of the 900s. Drawing and engraving K.F. Morh, edition Retter. 30-mm flat figures.

Cypriotisk soldat. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Retter. 30-mm, flat figur.

Cypriot soldier. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Retter. 30-mm flat figure.

Prärieindian. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Neckel. 30-mm, flat figur.

Plains Indian. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Neckel. 30-mm flat figure.

Grekisk hoplit. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Retter. 30-mm, flat figur.

Greek hoplite. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Retter. 30-mm flat figure.

Augustus. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Gottstein. 30-mm, flat figur.

Augustus. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Gottstein. 30-mm flat figure.

Prins Malpramis. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Gottstein. 30-mm, flat figur.

Prince Malpramis. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Gottstein. 30-mm flat figure.

Hannibal Barkas. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Otto Thieme, utgivare Gottstein. 30-mm, flat figur.

Hannibal Barkas. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Gottstein. 30-mm flat figure.

Phillip IV av Frankrike. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Müller. 30-mm, flat figur.

Phillipe IV of France. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Müller. 30-mm flat figures.

Kelter från nuvarande England, första århundradet f.v.t. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Gottstein. 30-mm, flat figur.

Natives of old Britain. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Gottstein. 30-mm flat figures.

Spanien 1500-tal. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Loy. 30-mm, flat figur.

Spain 1500s. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Loy. 30-mm flat figure.

Romersk standardbärare. 45-mm. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Mars.

Roman standard bearer. 45-mm. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Mars.

Germanska hövdingar. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Ochel. 30-mm, flata figurer.

Germanic chiftains. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Ochel. 30-mm flat figures.

Armborstskytt, 1400-talet. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Wentzel (nu Zinnfiguren Officin Johan Lilliehöök, Stockholm). 30-mm, flat figur.

Crossbow man, 1400s. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Wentzel (now Zinnfiguren Officin Johan Lilliehöök, Stockholm). 30-mm flat figure.

Burgundisk riddare med väpnare, 1400-talet. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Gottstein. 30-mm, flat figur.

Burgundian knigt with squire, 1400s. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Gottstein. 30-mm flat figure.


Burgundiska väpnare, 1400-talet. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Gottstein. 30-mm, flata figurer.

Burgundian squires, 1400s. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Gottstein. 30-mm flat figures.

De gamla britterna. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Gottstein. 30-mm, flat figur.

The old Britons. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Gottstein. 30-mm flat figure.

Karl VII av frankrike, Jeanne d'Arc. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare av kungen Gottstein, av Jeanne d'Arc Lelong. 30-mm, flata figurer.

Charles VII of France, Joan of Arc (Jeanne d'Arc). Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition for Charles of France Gottstein and for Joan of Arc Lelong. 30-mm flat figures.

Grekisk härförare. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Ochel. 30-mm, flat figur.

Greek commander. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Ochel. 30-mm flat figure.

Hasdrubal, kartagisk general och broder till Hannibal. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Ochel. 30-mm, flat figur.

Hasdrubal, Carthaginian commander. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Ochel. 30-mm flat figure.

Scipio Africanus. Teckning Ludwig Madlener, Gravyr Ludwig Frank. 30-mm, flat figur. Utgivare Ochel, Kiel.

Scipio Africanus. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Ochel. 30-mm flat figure.

Fredrik I "Kejsar Barbarossa". Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank. 30-mm, flat figur. Utgivare Hans Müller.

Fredrik I 'Barbarossa'. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Müller. 30-mm flat figure.

Florian Geyer. 30 mm, flat figur. Teckning och gravyr Franz Karl Mohr. Målning i olja av Louis Liljedahl. Florian Geyer var en tysk adelsman som ledde det s.k. bondeupproret mot Götz von Berlichingen. Geyer förordade alla städers rättsliga likställdhet och främjade därför förstörande av rovriddarborgarna och indragning av kyrkogods.

Florian Geyer. 30 mm, flat figure. Drawing and engraving Franz Karl Mohr. Painted in oil by Louis Liljedahl. Florian Geyer was a German nobleman who was leader of the so called German Peasants' War against Götz von Berlichingen. Geyer fought for all cities equality and thus welcomed the destruction of the Robber Barons' castles.

Louis XI av Franrike. 30-mm silhuettfigur. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank. Utgivare Otto Gottstein.

Louis XI of France. 30-mm flat. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank. Editor Otto Gottstein.

Egyptisk drottning, 30 mm. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank. Utgivare F.C. Neckel.

Egyptian queen. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Neckel. 30-mm flat figure.

Man med pik, 1300-talet. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Hans Müller. 30 mm.

Pike-man 14th century, Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Hans Müller. 30 mm.

Napoleon Bonaparte med sin livvakt Roustam Raza. 30 mm. Gravyr Volker D. Heydorn, utgivare A. Ochel.

Napoleon Bonaparte with his Personal Attendant, Roustam Raza. 30 mm. Engraving Volker D. Heydorn, editor A. Ochel.

Pikenerare, 30-åriga kriget, 30 mm. Teckning Ludwig Madlener Gravyr Ludwig Frank. Utgivare Hans Müller.

Pike man, 30-year war, 30 mm. Drawing Ludwig Madlener. Engraving Ludwig Frank. Editor Hans Müller.

Stormästare Ulrich von Jungingen, högste officeren i Tyska Orden vid tiden för slaget vid Tannenberg 1410. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivning Hans Müller. 30-mm, flat figur.

Grand Master (Hochmeister) Ulrich von Jungingen, the highest officer of the Teutonic Order at the time of the battle of Tannenberg 1410. 30 mm, flat. Draving Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, edition Hans Müller.

Johan av Böhmen (Johan den blinde), född 10 januari 1296, död 26 augusti 1346, var greve av Luxemburg 1309-1346, och kung av Böhmen 1311-1346. Johan var son till kejsar Henrik VII. Johan följde sin faders politik, och stödde Ludvig Bayraren mot Fredrik den sköne som kandidat till kejsartronen. Han deltog i hundraårskriget på fransk sida, och stupade i slaget vid Crécy 1346. Då var han sedan ett decennium blind till följd av en ärftlig sjukdom. (Wikipedia) 30 mm silhuettfigur, teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Hans Müller.

John of Bohemia John the Blind (Luxembourgish: Jang de Blannen; German: Johann der Blinde von Luxemburg; Czech: Jan Lucemburský) (10 August 1296 – 26 August 1346) was the Count of Luxembourg from 1309 and King of Bohemia from 1310 and titular King of Poland. He was the eldest son of the Holy Roman Emperor Henry VII and his wife Margaret of Brabant. He is well known for having died while fighting in the Battle of Crécy at age 50, after having been blind for a decade. Before he died in battle, he was reported to have said: "Let it never be the case that a Bohemian king runs [from a fight]!" (Wikipedia) 30 mm flat, drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Hans Müller.

Grekisk officer, 300-talet f.v.t. 30-mm siluettfigur. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Ludwig Frank, utgivare Alfred Retter (Dangelmaier).

Greek officer, 4th century B.C. 30-mm flat. Drawing Ludwig Madlener, engraving Ludwig Frank, editor Alfred Retter (Dangelmaier).

30-mm siluettfigur. Libyer. Teckning Ludwig Madlener, gravyr Otto Thieme, utgivare Otto Gottstein.

30-mm flat. Libyan warrior. drawing Ludwig Madlener, engraving Otto Thieme, eidtor Otto Gottstein.

30-mm siluettfigur. Andra hälften av 1500-talet. Teckning L. Rousselot, Gravyr. L. Frank Utgivare A. Ochel, Kiel

30-mm flat. Second half of the 16th century. Drawing L. Rousselot, Engraving. L. Frank Editor A. Ochel, Kiel.

Hettiter, teckning Ludwig Madlener, gravyr Otto Thieme, utgivare O.Gottstein. 30-mm, flat figur.

Hittite horseman, drawing Ludwig Madlener, engraving Otto Thieme, edition O. Gottstein. 30-mm flat figure.

Kyrassiär och kung Gustav II Adolf i bön före slaget vid Lützen, som blev hans öde. Emerllertid vann de svensk-sachsiska protestantiska styrkorna över de katolska. Teckning L. Madlener, gravyr L. Frank, utgivare H. Müller. 30-mm, flata figurer.

Cuirassier and king Gustavus Adolphus II of Sweden at prayer before the battle of Lützen which was fatal to him. However the Swedish protestant forces won the battle over the German catholics. Drawing L. Madlener, engraving L. Frank, edition H. Müller. 30-mm flat figures.

Riddare 1500-talet. Tecknare Ludwig Madlener, gravör Ludwig Frank, utgivare Hans Müller. 30-mm, flata figurer.

Knights 16th century. Drawing Ludwig Madlener, engraver Ludwig Frank, edition Hans Müller. 30-mm flat figures.

Gallerhövdingen Ambiorix med underhövding. Läs mer om Ambiorix på Louis Gallery "News".Tecknare och gravör okända för mig. Utgivare: E. Ochel . 30-mm, flata figurer.

Gaul chieftains, Ambiorix with fellow warrior. Read more about Ambiorix at Louis Gallery "News".Artist and engraver unkwon to me. Editor: E. Ochel. 30-mm flat figures.

Assyrisk kung på lejonjakt Teckning L. Madlener, gravyr L. Frank, utgivare G. Cortum. 30-mm, flata figurer.

Assyrian king hunting lion Drawing L. Madlener, engraving L. Frank, editor G. Cortum. 30-mm flat figures.

Människoofferscen. Höga präster målade sin kropp svart innan de utförde ritualen. Enligt deras religiösa övertygelse behövde solen offer för att gå upp på morgonen. Utgivare: från vänster nummer 1 och 2 S. Maier, nummer 3 A. Ochel och nummer 4 O.Gottstein, gravör Ludwig Frank. 30-mm, flata figurer.

Human sacrifice. High priest painted themselves in black to execute the ceremony. Their relgious belief demanded sacrifies to help the sun raise.Editors: From left no. 1 and 2 S. Maier, no. 3 A. Ochel and no. 4 O.Gottstein, engraving Ludwig Frank. 30-mm flat figures.Indianer och pälsjägare. 30 mm.Teckning L. Madlener, gravyr L. Frank, utgivare H. Loy.

Indians and trappers. 30 mm.Drawing L. Madlener, engraving L. Frank, editor H. Loy. 30-mm flat figures.

Burgunder i Karl den Djärves (1433-1477) armé. 30 mm.Teckning L. Madlener, gravyr L. Frank, utgivare H. Loy. 30-mm, flat figur.

Burgundians in the army of Charles the Bold (French: Charles le Téméraire) 1433 – 1477. 30 mm.Drawing L. Madlener, engraving L. Frank, editor H. Loy. 30-mm flat figure.