☰ Meny

Galleri/Gallery Jean Claesson


Tysk landsknektar från tiden runt 1525 30-mm De tyska landsknektarna var kända för sina extremt sydda färgrika genomstungna och sönderskurna kläder med vilka de ville chocka såväl motståndare som civilfolk. Deras motståndare i de flesta drabbningar, de schweiziska "Reisläufer", klädde sig på samma sätt och av samma anledning men hade ett eller flera vita kors påsydda på kläderna. Uniformering förekom knappast och då tyg delades ut till knektarna fick dessa själv se till att de nya kläderna blev sydda. Teckning Ludwig Frank eller Karl Alexander Wilke, gravyr Ludwig Frank, utgivare M. Hahnemann (A. Ochel ). Målning Jean Claesson

German Landsknechts ca 1525 from about 1525 30-mm The German Landsknechts were known for their extreme and colourful and cut clothing. This conspicuous outfit was ment to chock their enemies as well as the civilian population. Their opponents in most battles, the Swiss "Reisläufer", dressed in the same way but differed in having one or several white crosses sewn on to the clothes. One can not talk about any uniforms. The cloth was given to the soldiers who had to sew their own outfit. Drawing Ludwig Frank or Karl Alexander Wilke, engraving Ludwig Frank, editor M. Hahnemann (A. Ochel ). Painting Jean Claesson

Överst till vänster - Tecknare Lucien Rousselot, gravör Ludwig Frank, utgivare Otto Gottstein. Överst i mitten - Figuren är målad i den franska Svarta legionens svart/röda färger. Legionen bestod av ca. 800 tyskar som vägrade återvända till Tyskland efter 1512. Tecknare och gravör Ludwig Frank, utgivare Max Hahnemann. Figuren längst ner till vänster är iförd "Pluderhosor" som började användas 1549. Den är möjligtvis tecknad av Prof. Bombled och är graverad av Sixtus Maier d.ä. för Aloys Ochel. De övriga två figurerna, en pikenerare i reserv och en i strid är tecknade och graverade av Ludwig Frank för Max Hahnemann.

Upper figure from the left - Drawing Lucien Rousselot, engraving Ludwig Frank, editor Otto Gottstein. Upper middle - The figure is painted in the French Black Legion's black/red colours. This legion consisted of about 800 Germans who refused to return to Germany after 1512. Drawing and engraving Ludwig Frank, editor Max Hahnemann. The bottom figure to the left wears "Pluderhosen" (trousers) which were first used 1549. Drawing possibly by Prof. Bombled and engraving Sixtus Maier the Elder for Aloys Ochel. The remaing two figures are drawn and engraved by Ludwig Frank for Max Hahnemann.

Tecknare ?, gravör Ludwig Frank, utgivare F.C. Neckel.

Drawing ?, engraving Ludwig Frank, editor F.C. Neckel.

Tecknare ?, gravör Ludwig Frank, utgivare F.C. Neckel.

Drawing ?, engraving Ludwig Frank, editor F.C. Neckel.

Tecknare ?, gravör Ludwig Frank, utgivare F.C. Neckel.

Drawing ?, engraving Ludwig Frank, editor F.C. Neckel.