Turkiet, infanteri, 45-mm, halvrunda.

Turkey, infantry, 45-mm, semi-round.

 

 

Fabriksförpackning från C.C.Ohlssons Leksaksfabrik innehållande engelskt infanteri, 35-mm, silhuett.

Original package with English infantry, 35-mm, flats.

 

Svenskt kavalleri i uniform m/10. Halvrunda ryttarfigurer, 45-mm cirka, med löstagbara ryttare.

Swedish cavalry in uniform model 1910. Semi-round 45-mm, with detachable riders.

 

 

Tyskt kavalleri, husarer. Halvrunda ryttarfigurer, 45-mm cirka, med löstagbara ryttare.

German cavalry, husars. Semi-round 45-mm, with detachable riders.

 

 

Fästning av lackerad plåt med fallbrygga. Under åren 1901- 1912 annonserades fästningen i Joseph Lejas och Nordiska Kompaniets kataloger. Den tillverkades i två storlekar.

 

Castle made of coated sheet with drawbridge. During the years of 1901-1912 the castle was advertised in the catalogues of Joseph Leja and Nordiska Kompaniet. It was made in two different sizes.

 

 

 

Engelska lansiärer, 40-mm, halvrunda på stålfjäder. Figurerna annonserades i Joseph
Lejas julkatalog 1899-1900.

English lancer, 40-mm, semi-round on steel-spring. The figures were advertised in Joseph Leja's Christmas catalogue 1899-1900.

 

 

På fjällvandring, 40-mm halvrunda tennfigurer.

Sami nomads on the move, 40-mm semi-rounds.

 

 

Kamelryttare. 40-mm, halvrunda tennfigurer.

Camel riders. 40-mm, semi-round.

 

 

Boer och engelsmän, 4- mm halvrunda tennfigurer.

Boer and Englishmen, 40-mm semi-round.

 

 

Japanskt infanteri, här målade som engelsmän. 40-mm, halvrunda.

Japanese infantry, painted here as Englishmen. 40-mm, semi-round.

 

 

 

Ryskt infanteri, 40-mm, halvrunda figurer. 1910-20-tal.

Russian infantry, 40-mm, semi-round. 1910s and 1920s.

 

 

 

Tyskt gardeskavalleri, 40-mm, halvrunda tennfigurer.

German cavallry of the Guard, 40-mm, semi-round.

 

 

 

 

Svensk Proviantvagn, 30-mm. Helt komplett.
Vagnen i bleckplåt, soldater och hästar i tenn.
Provianten i vagnen tillverkad av trä.

Swedish supply waggon, 30-mm. Complete.
Waggon in tinplate, soldiers and horses in tin.
Supply on waggon made of wood.

 

 

 

Livregementets Dragoner, 40-mm, halvrunda.

Dragoons of the Life Guard, 40-mm, semi-round.

 

 

Karl XII, karoliner, ca. 55-mm, halvrunda.

Karl XII, Carolines, ca. 55-mm, semi-round.

 

 

 

Franskt infanteri, 40-mm, halvrunda tennfigurer

Frensh infantry, 40-mm, semi-round.

 

 

 

 

Tyskt infanteri, 40-mm, halvrunda tennfigurer.

German infantry, 40-mm, semi-round.

 

 

 

Sagoserien "Hans och Greta", 40-mm, halvrunda.

Fairytail "Hansel and Gretel", 40-semi-round.

 

 

 

Engelskt infanteri med musikkår och stabsgrupp.
40-mm halvrunda tennfigurer.

C.C. Ohlssons Leksaksfabrik (1894-1933)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilllbaka Galleri Äldre tennfigurer

Back to Gallery Older tin figures