Etikett till originalförpackning från C.G.Öhrströms Leksaksfabrik i Ystad. Här avbildad i svart/vitt men
i verklighet är den i färg.

Label to an original package from C.G.Öhrström's toy factory in Ystad. Here pictured in black and white but in reality it is in color.

 

 

Skånska Dragoner cirka 1900, 40-mm resp. 45 mm, halvrunda.

Swedish dragoons from Scania, about 1900, 40 mm and 45 mm, respectively, semi-round.

 

Skånska dragoner cirka 1900, 45-mm, halvrunda.

Swedish daragoons from Scania, about 1900, 45-mm, semi-round.

C.G. Öhrström, Ystad (1895 - 1914 ca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Galleri Äldre tennfigurer

To Gallery Older tin figures